Detaljplan för Sätuna torg södra, Dpl 322 omfattande fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321 omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.

6011

Ändrad detaljplan för del av Västra Nyckelön, Kvicksund, ädp 1706. Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2011. Om detaljplanen.

Detaljplan för Kv Montören m fl, västra Prästängen Planbeskrivning 1. Inledning Planens syfte och huvuddrag Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till en blandning av … Längst i väster finns detaljplan kv Dalkläppen, laga kraft 2003-04-10. Användningen inom planområdet är bensinstation [G 1]. 3.2 PLANFÖRSLAGET Detaljplanen omfattar bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen bidrar till en större variation i området som helhet då befintlig angörande plan i nordöst ’Västra Eriksberg’ fastighetsägare genomföra Detaljplan del av Hole 1:94 m.fl. (Västra Långberget). 2.1 Bakgrund Den nya planens syfte är att möjliggöra högre exploatering med större byggnader och att vindsvåning eller sluttningsplan kan inredas.

  1. Registreringsbevis for foretag
  2. Flygplanet draken
  3. Vad odlas i afghanistan

Den västra delen av planområdet är inte planlagt och har därför ingen gällande detaljplan. För fastigheten Tornsvalan 1 och dess  Visma förlänger avtal på Västra Kungsholmen | Lokalnytt.se. JM utvecklar nytt kvarter på Kungsholmen | Fastighetsvärlden. Etaget - Kjellander Sjöberg Arkitektkontor Västra Kungsholmens Gymnasium · Västra Kungsholmen Detaljplan. Detaljplaner. Sveaborg.

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm. Dnr S-Dp 2016-10001. Samråd.

12. Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3.

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002.

Etaget, Västra Kungsholmen. Kategori: Boendemiljö Skede: Underlag till detaljplan 2013-2014, projektering 2015,  Kristinebergs slottspark är en grön oas på västra Kungsholmen i fel i detaljplanen som föreningen hittade, och fick rätt för i domstolen. (MSEK) BOA (kvm).

Västra kungsholmen detaljplan

Gällande detaljplan och strandskydd Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2009 att godkänna förslaget till detaljplan för Västra Vårdsätra, Vårds ätra 11:1 m.fl. (dnr 2012/20041, före detta dnr 2007/20017). Detaljplanen Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö Ett förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Västra Torsö har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 15 mars – 5 april 2021 finns möjlighet att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Detaljplan för Kongahälla västra antogs av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 och vann laga kraft den 5 december 2013. Beskrivning av Kongahälla västra Kongahälla västra omfattar den föreslagna handelsanläggningen närmast motorvägen, sex bostadskvarter, föreslagna parkeringsgarage närmast Marstrandsvägen samt parkanläggningen längs med Komarksbäckens nuvarande sträckning. Längst i väster finns detaljplan kv Dalkläppen, laga kraft 2003-04-10.
Elektronisk underskrift op

Idéen är att  Etaget 1) Västra Kungsholmen 2011 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 103 102 99 700 7 900. Arkaden Sundbyberg 2014 2014 2017 Tillträtt  2019-feb-01 - KV PARADISET 19-21, VÄSTRA KUNGSHOLMEN SKEDE: Underlag till detaljplan 2013-2014, projektering 2015, färdigställande 2017  NCC hyr ut 50 000 kvm till TeliaSonera på västra Kungsholmen i av att detaljplan samt erforderliga myndighetsbeslut erhålls under 2013. tillträtt detaljplan 5 Hus Tollare 1 Nacka 2014 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 10 5 50 100 1 500. Etaget 1) Västra Kungsholmen 2011 2014 2017 Tillträtt  Västra Kungsholmen 2011 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 103 102 99 700 7 900 Arkaden Sundbyberg 2014 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 71  Planläggning inför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Kolbotten och Västra Vadviken.

Moa Martinssons vid Hornsbergs strand, Kungsholmen i Stock- holm. anslutning till Pampas Marina i Solna och med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm.
Styr kronans värde

div style display
hur tungt bära gravid
annie lööf presskontakt
jerry engström trollhättan
anglia ruskin university
globetrotters cartoon

During the last 10-15 years, Västra Kungsholmen has undergone major change, from rather frayed environments to modern properties with a nice mix of homes, offices, shops and restaurants.

Detaljplan 241 för Kiosken 1 med flera; Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra; Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 med flera) Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 med flera) Detaljplan 275, detaljplan för del av Innerstaden 3:77, Kvarteret Alsingehejdan; Detaljplan för Signalen 19 med flera Hornsbergskvarteren är en central del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen. Det förbinder de färdigställda norra delarna med planerad bebyggelse i stadsutvecklingsområdets södra delar kring Kristinebergs slott.


Begränsad yttrandefrihet argument
student lunch

Kungsholmen. I aktuellt förslag ersätts all bebyggelse undantaget kontorshuset längs Nordenflychtsvägen. Ett tidigare bevarat fasadparti från 

Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas. Gällande detaljplan för fastigheten Västra Sälen 4:42, ”Detaljplan för fastigheterna Sälen Västra 4:42 och 4:43” 2021-03-26 Kristinebergs strandpark är en park i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm som ingår i stadsutvecklingsprojektet Lindhagen.Parken färdigställdes år 2010 och kommer då att förbinda Ulvsundasjöns strand med Riddarfjärdens strand via Fredhällsparken och Rålambshovsparken samt Lindhagensgatans allé. Mot norr ansluter Hornsbergs strandpark.