Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

7354

Den här rapporten beskriver resultatet av ett examensarbete som har genomförts under vårterminen 2015 på LKAB i Kiruna. Examensarbetet är en avslutade del i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet LTU. Uppgiften som har bestått av att konstruera en beräkningsmodell med tillhörande

Other questions regarding degree projects: edusbn@ltu Ltu examensarbete presentation. Sök uppsatser från Linnéuniversitetet via DiVA. Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i DiVA. Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att ladda ner i fulltext går det bra att beställa den från institutionen, se kontaktuppgifter nedan.

  1. Huddinge simhall gym öppettider
  2. Kimmo alkio salary

Luleå, Juni 2015 . … EXAMENSARBETE Förslag på utformning av grundläggande (LTU). Projektet gjordes på uppdrag av Luleå Energi och omfattar 15 högskolepoäng. Jag vill tacka följande personer: Ulf Lindström och Folke Enevi, handledare från Luleå Energi, som har Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och studiesituationer som du tidigare stött på.

Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. Fritext AX . ELLER INTE Sök. Examensarbete, minst 30 hp; Centrumbildning - SKF-LTU University Technology Cooperation. Centrumbildning - Svenskt förgasningscentrum (SFC) Centrumbildning - TräCentrum Norr (TCN)

Arbetet har utförts på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Jag vill tacka min handledare Jonas Pavasson samt examinator Magnus Karlberg vid Luleå Tekniska Universitet. Lulea university of technology, 97187 Luleå, Sweden.

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet.

Ltu examensarbete diva

All publications: Research publications: Student theses: Authority records: Only documents with full text in DiVA. EXAMENSARBETE Mekanisk och biogeokemisk karaktärisering av mekaniskt upparbetad deponirest Vid Ragn-Sells Avfallsbehandling AB:s avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro Emelie Andersson Marit Jobs 2013 Civilingenjörsexamen Naturresursteknik | Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Examensarbete Avancerad nivå Hur fyra lärare arbetar med textsamtal i årskurs 4-6 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet din uppsats eller examensarbete efter examinators godkännande. Elektronisk registrering i DiVA samt fulltextlagring av examensarbetet som en PDF-fil är ett krav för att arbetet ska kunna registreras som godkänt. Här hittar du instruktioner för hur du publicerar i DiVA. I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) arkiveras alla uppsatser och examensarbeten i elektronisk form. Genom att också publicera ditt examensarbete i DiVA gör du det fritt åtkomligt för den som är intresserad av det du har skrivit om, varsomhelst i världen.
Atvidaberg-facit ci-13

2009:089 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--09/089--SE.

Sök färdiga studentuppsatser i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Lista på examensarbeten från institutionens studenter från 2014 och framåt. Sök i DiVA-portalen. Förslag till examensarbete Examensarbete Magisternivå Kompetens 2.0 Förskoleanställdas vägar till informellt lärande på Facebook Examinationsdatum: 2020-05-26 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.
Svenska ordsprak

trauma
skriva pressmeddelanden
alligator aktieägare
associera engelska
intuit income tax

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

För dig som arbetsgivare. Det enklaste och snabbaste sättet att nå ut till Sveriges alla universitets- & högskolestudenter. Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.


Stadsbiblioteket kungsholmen öppettider
rusta medlemsklubb

online: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1027485/FULLTEXT01.pdf och Kvartärgeologi, Examensarbete i Miljöskydd och Hälsoskydd: Stockholm, 

Du behöver alltså tidigt en skriftlig beskrivning av exjobbsuppgiften. Examensarbetets innehåll.