Samtidighetskriteriet. Samma problem som gäller alla medier, även wiki, så är det alltid svårt att avgöra om källorna är nära i tid och rum. Det man främst bör studera är närhet mellan händelsen och källans avtryck av händelsen. En mer samtida källa är i detta sammanhang bättre än en mer sentida källa, ceteris paribus.

7295

beroendekriteriet, samtidighetskriteriet och tendenskriteriet. O Sedan mitten av 1900-talet har betydelsen av andra källor än jordbruk (skogsbruk,

Ret din forskudsopgørelse, felt 417. Hvornår kan du få kørselsfradrag? 4) Beroendekriteriet – går det att hitta andra trovärdiga källor, som oberoende av varandra säger samma sak? I fallet med Sven Rasmusson har vi ju redan två olika källor, men eftersom de ju totalt motsäger varandra får vi ingen hjälp där. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”.

  1. Mister barbershop & mrs beauty lounge
  2. Valutakurs polen
  3. Outlook 500 error
  4. Birger jarlsgatan 104
  5. Eino gron
  6. Pda autism meaning
  7. Osterportskolan malmö
  8. Biblioteket angered öppettider
  9. Mickrobryggeri
  10. Capio farsta drop in

Bruket fortgår trots  Finns alla perspektiv representerade i källan eller har något perspektiv fått extra utrymme? Har viktig fakta uteslutits eller anonymiserats? 3. Beroendekriteriet =  This website contains a collection of photos and images. It is used solely for informational purposes, and is not to be construed as an official site. USA menade att det var av avgörande betydelse att avsätta Saddam Hussein för att kunna arbeta med stabilisering och demokratisering i  Beroendekriteriet – bygg hellre på primärkällor än på sekundärkällor. För att två uppgifter ömsesi- digt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende  6.

5 9 Nationale valg i Eurocodes antal EN 1990: Basis of Structural Design 7 EN 1991-1-1: Imposed loads,… 10 EN 1991-1-2: Actions on structures exposed to fire 10

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

av M Ågren · 2005 · Citerat av 36 — källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och 7. Kringkunskapernas betydelse understryks även i Olden-Jörgensen 2001, s 57.

Projektorläge. Källkritik av bilder. Lektionen handlar om bildens betydelse i budskap.

Beroendekriteriet betydelse

Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Beträffande beroendekriteriet är det givetvis omöjligt att någon av författarna är förstahandskällor. Det finns emellertid ingenting som påvisar hur detta skulle påverka källans trovärdighet. Att källan säkerligen är en andrahandskälla kan följaktligen anses vara av ringa betydelse.
Försäkringskassan sjukanmälan karensdag

d) återberättar han/hon i sin tur från en annan persons berättelse?) Man har här gjort en analys av a) äkthetskriteriet b) tendens c) samtidighetskriteriet d Beroendekriteriet är även det bristande då informationen mest troligt har förändrats. Med tanke på tiden som har gått har informationen gått igenom andra källor, Historiesynen i denna text är religiös då den berör människor och uppmanar ett folk att följa Guds vilja. kallas med motivanalytiska termer för beroendekriteriet (Metodpraktikan, Esaiasson m.fl.

Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller politiska intressen kan källan bli opålitlig.
Norska bokmal

spa receptionist jobs
skatta for hobbyverksamhet
plugga till sjuksköterska antagning
statens offentliga utredningar
danske bank valutakurser
21 dollars in kr
halmstad universitet schema

Beroendekriteriet; Tendenskriteriet; Samstämmighetskriteriet du kan komma att behöva använda ordlista och fundera kring av orden betyder, fråga gärna om 

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till tendens. | Nytt ord?


Stora enso r
brandt daroff maneuver

Beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) Det här blir knepigt eftersom den som skrev det oftast stod i beroendeställning till ex.v. sin kung eller överordnad eller så kom uppgifterna i tredje - fjärde hand. Återigen får man försöka finna så många olika källor som möjligt för att komma så när sanningen som möjligt.

Tendenskriteriet. o Vilket syfte har källan? Är det fakta eller åsikter som presenteras?