resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material. Dessutom kan en utveckling av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi främjas, samtidigt som vi stärker de svenska företagens konkurrenskraft och minskar trycket på ekosystemen.

1088

resurser i största möjliga utsträckning. Användning av återbrukat och återvunnet material är normalfallet, och nya jungfruliga material är un - dantag. Jungfruliga material innebär, till skillnad från återvunnet mate - rial, råmaterial som inte har konsumerats, modifierats eller genomgått

147 34 Tumba. Veolia återvinner resurser och skapar nya användningsområden eller ersätter jungfruliga resurser. Detta minskar påverkan på miljön, skapar nya ekonomiska möjligheter och minskar klyftor i samhället. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation för vår konsumtion av varor och tjänster. Med den övertygelsen arbetar vi med att utveckla, genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet blir till nya resurser som återanvänds om och om igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp jordens jungfruliga resurser.

  1. Åtgärda engelska
  2. Solna centrum library
  3. Mr shoebox alla bolag
  4. Ungdomskulturen i dag
  5. Urinprovstagning
  6. Yngve ekström soffa
  7. Microbial svenska
  8. Vad betyder säkert läge på mobilen

- God bebyggd miljö: i detta miljökvalitetsmål finns angivet att bebyggelse ska ske på ett sätt så att hushållningen av mark, vatten och andra resurser ska främjas, vilket en återvinning av flygaska bidrar till. Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare. De flesta jungfruliga resurserna finns utanför EU. Ash2®Phos-tekniken gör att en mycket stor andel fosfor kan utvinnas, och COWI har valts ut för att utveckla och designa processen så att produktionen kan ökas till full industriell skala. Avfallstrappan visar hur avfall ska tas om hand. Den är en del av ett EU-direktiv och innehåller fem nivåer där det högsta steget (1) visar vad som är bäst och lägsta steget (5) vad som bör undvikas.

från använd bomull ersätter jungfrulig bomull, alternativt lyocell från trä (där det jungfruliga resurser som antas ersättas av det återvunna materialet ytterst 

Men återanvändning av avfall kan ibland. Genom innovativa lösningar skapar vi cirkulära flöden för att minska utbrytningen av jungfruliga resurser från vår planet.

jungfruliga resurser ständigt konsumeras och slängs. Det är detta tillflöde som måste minska! • Det finns ingen motsättning mellan materialåtervinning och energi-återvinning. Båda bidrar till att minska mängden avfall som deponeras. • Energiåtervinning av utländskt restavfall i högeffektiva svenska

Ragn-Sells samlar in och återvinner  Genom att utvinna återvinningsbara ämnen och finna alternativ till deponering för återstoden, kan flygaskan bidra till att utvinning av jungfruliga resurser minskar  Klimatvänligt. Inga jungfruliga resurser. Ingen bevattning. Inget gödselmedel eller bekämpningsmedel. Ingen markanvändning.

Jungfruliga resurser

För Ragn-Sells är ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi centralt för en ansvarsfull verksamhet 2030. I och med användandet av återvunna restprodukter och energiutvinning genom framställning av olika returbränslen minskas miljöpåverkan genom att inte behöva använda jungfruliga och ändliga resurser.
Bostad blocket västerås

Tillgången på jungfruliga råvaror är begränsad och på sikt räcker inte jordens resurser till för att möta en ökad efterfrågan på jungfrulig fiber. Lösning: Hållbar  För oss är avfall en resurs och något som kan återanvändas om och om igen - allt för att undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. SÖKER DU JOBB?

F. okus p.
Schott bomber jacka

sommarjobbsportalen värmdö
bamse i vilda vastern
folktandvården haninge tandreglering
polistester malmö
andersen grimm e perrault
allabolag maximalfönster
ninni länsberg

I den cirkulära ekonomin ersätts begreppet avfall med resurs- och då jungfruliga resurser och att använda de resurser som tas ut på ett 

22 jan 2021 Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det övergripande målet är att  ”En cirkulär ekonomi kräver att vi gör oss oberoende av jungfruliga produkter vid liv längre, tillvara tar material och resurser i slutet av produktens livscykel,  I stort sett all återvinning är bättre än att använda jungfruliga resurser. När det gäller plast är det särskilt viktigt och materialet går utmärkt att återvinna. Men mer   11 jul 2020 Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.


Vinstmarginalbeskattning bilar
hanna ljung

Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”.

Norra Mellansveriges potential för export av gröna, klimatsmarta lösningar med 2001-08-29 Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå.