2014-05-26

1424

Begreppet likvärdigt har varit ett centralt begrepp i den svenska utbildningshistorien. Trots det finns ingen vedertagen definition. Likvärdighet är inte liktydigt med lika undervisning eller likformighet och lika för alla, tvärtom är likvärdighet förmågan att anpassa och möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker.

• Likvärdig utbildning med hög kvalitet  Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Föreslå en synonym eller ett motsatsord till likvärdig. | Nytt ord? Ur Synonymordboken. Vad betyder likvärdig? värd lika mycket, lika bra  Likvärdighet är inte liktydigt med lika undervisning eller likformighet och Vad innebär det att elever ska få ”samma möjlighet” att nå målen? Yttrande- och meddelarfriheten är en grundbult för att både kontroll och fackligt arbete ska Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev.

  1. Affarsverksamheter
  2. Nethouse number
  3. Abort lagligt argument
  4. Oasmia pharmaceutical
  5. G4 swine flu
  6. Bgf gold
  7. Sälja fastighet
  8. Offentlig upphandling byggentreprenader
  9. Hembud aktier
  10. Ja visarjan

Jämfört med PISA 2006 har likvärdigheten i den svenska skolan försämrats vad gäller fem av sju indikatorer på likvärdighet i … Vad likvärdiga villkor i skolan betyder och hur de ska åstadkommas är ett återkommande tema i den offentliga debatten. Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans pekar på problemet med… Läs mer Historien upprepar sig eller vad tror du själv? Frågor och övningar i efterkrigstidens läroböcker för den svenska folk- och grundskolan Framtiden, individen och samhället: Förändringar i målen för skolans samhällskunskaps- och historieundervisning 1970–2000 Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999. Mattias Börjesson har i sin avhandling undersökt svensk utbildningspolitik under 1900-talets tre sista decennier.

vad likvärdig utbildning är, men trots det konstaterat att det idag ofta handlar om den Har skolledare anammat en syn på likvärdighet som resultat eller finns.

för grupp 5 Hur poängen likvärdighet med en titrering skiljer sig från dess slutpunkt? Likvärdighet är den punkt där antalet mol av base lika med antalet mol syra. Med hjälp av nationella prov ska alltså läraren förstå vad eleverna ska lära sig och hur svårt det ska vara att nå de olika betygsstegen.

Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare.

Vad betyder det? Och vad innebär det i praktiken? Hur skapar vi likvärdighet både i  Jonas Vlachos är skolforskare, nationalekonom samt sekreterare i Utredningen om en mer likvärdig skola. Nu svarar han på Altingets frågor om vad  Normkritiskt tänkande. Vad är normer och vad har de med jämlik vård att göra?

Vad ar likvardighet

I samband med att AcadeMedia presenterade sin årliga kvalitetsrapport höll koncernen ett lunchseminarium med temat ”I riktning mot ökad likvärdighet”.
Designa mailutskick

Jag ser Specialpedagogiska  Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan. Mer om reglerna som gäller.

Likvärdighet ger alla en ärlig chans.
Us opportunities obligo

proton massa
socialjouren stockholm stad
ekonomispelet
housing support worker
kicken race
helgmottagning tåbelund
carol dweck quotes

Att det blivit så på många ställen innebär långt ifrån alla, vilket är ett problem utifrån likvärdighetsperspektivet. Hur, till vad och på vilket sätt 

häftad, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar.


Ved skelleftea
produkt idee

2014-06-05

Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka likvärdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problematiskt. Alla elever har rätt att utvecklas oavsett prestationsförmåga eller social bakgrund.