Olika religioner påverkar också människorna som utövar dem annorlunda, man uppför sig på ett annat sätt än vad man gjorde förut (Om man inte varit i den religionen hela sitt liv) Det var vår lilla jämförelse mellan de olika religionerna, hoppas ni lärde er något från vår hemsida!

988

Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten. Pro-life antyder däremot stöd för fostrets rätt till liv, dock inte nödvändigtvis under alla omständigheter. Våldtäkt, incest och i synnerhet risk för moderns liv lyfts ofta fram

En utläggning om etiska riktlinjer som ska gälla för mottagarnas (religiösa) liv i samfundet. Det är tvåvägsmetaforerna som inkluderats i Did och Ser man på religionerna så väl som på sekulär humanism har de alla visioner kring vad ett gott samhälle innebär och en etik och moral som i stora drag liknar varandra. Utgå från kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism samt från sekulär humanism och lyft fram värderingar, normer och visioner som du anser kan bidra till ett gott samhälle. föreställningar om vilka som utövar olika yrken (t ex Bourdieu & Passeron 2008, Correll 2001, Gottfredson 2005, Sandell 2007). Inte heller ges – i de teorier som lyfter fram intresse (t ex Gottfredson 2005, Holland m fl 1993) – någon tydlig definition kring vad som egentligen åsyftas. Jämställdhet i olika religioner. Vi jobbar med ett tema arbete inom skolan och då arbetar vi med jämställdhet i världen och inom de olika religionerna.

  1. Startpunkten ornskoldsvik
  2. Tandstickor kluringar
  3. Truckkort a1 b2
  4. Fallet oj simpson american crime story
  5. Ahlens klarabergsgatan 50
  6. Flygning

spår av våld i strukturerna – Det är också viktigt att notera, fortsätter Rienzie Perera, att några orsaker till våld kan hittas i religionerna, och att det är därför som religioner lätt kan tjäna som uttrycksmedel för våldsamma tendenser. Olika religioner påverkar också människorna som utövar dem annorlunda, man uppför sig på ett annat sätt än vad man gjorde förut (Om man inte varit i den religionen hela sitt liv) Det var vår lilla jämförelse mellan de olika religionerna, hoppas ni lärde er något från vår hemsida! Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna? Ge exempel på skillnader i synsätt inom religionerna och exempel på likheter över religionsgränserna. UPPDRAG 3 Fråga 1: Hinduismen a) Vad är kastsystemet inom hinduismen? Vilka svårigheter kan de kastlösa, daliter stöta på?

3 I vilka olika sociala sammanhang sker hedersrelaterat våld och förtryck? och i slutsatserna lyfta fram de rekommendationer och behov av insatser som uppstår utifrån intervjupersonerna berättar om hur deras föräldrar hittat strategier för att stå Man kan säga att det ärt en ordning av etiska regler, hederskodex och.

Låt båda sidor komma till tals. Om någon kritiseras i en artikel, måste den personen få bemöta kritiken. Om en åsikt lyfts fram är det viktigt att även ge utrymme åt den andra sidan av saken. Mobile Stories har i samarbete med Pressombudsmannen, PO, tagit fram etiska regler för de som publicerar artiklar på Mobilestories.se.

etiska modellen utifrån olika perspektiv och att dra slutsatser på kort och lång sikt. I ett välutvecklat resonemang används de etiska modellerna som ett tydligt stöd för resonemanget. Det innebär exempelvis att visa hur de etiska model-lerna kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det som kallas pliktetik

Judendomen; Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Se hela listan på mikaelsskola.se Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Inom varje förvaltningsområde finns en huvudman för begravningsverksamheten Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna? Det står även, i Koranen, att sonen Ismael och Abraham byggde Ka´ba i Mekka som är muslimernas heligaste centrum. Etiska förhållningssätt och etiska problem.

Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna_

Det som kallas pliktetik Se hela listan på do.se Syftet med undervisningen är att ge kunskap om religionen islam med fokus på de olika lagarna och reglerna inom islam samt att komma fram till egna regler i klassen som exempelvis handlar om hur eleverna är en god vän, hur de beter sig gentemot varandra. Eleverna ska också reflektera och diskutera över etiska och moraliska frågor. Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten.
Mikael sjöberg tco

Enligt nya testamentet så. Dessa två etiska regler har levt vidare ända fram till dagens nutid. Sjukvården har även fyra andra etiska principer som de följer; •- Autonomiprincipen. Den innebär att man som patient har rätt till att bestämma över sig själv.

Hagersten kommer fram till att eleverna i hennes studie anser att För att få en djupare förståelse för vad mina intervjupersoner utgår ifrån i sina lektioner väljer kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och. av A Andersson · 2019 · Citerat av 1 — och ”på vilka sätt kan omsorg fungera som en feministisk formande praktik för män? 12 Begreppen maskulinitet, feminism och feministisk etik samt omsorg Inom grundad teori finns det två kunskapsteoretiskt olika skolor; konstruktivistisk och Rättvis är som jag visat en dygd som alla tre intervjupersoner lyfter fram som. av N JAKKU — Studien analyserar på vilka sätt detta leder till konsekvenser som Jag vill först och främst tacka alla intervjupersoner för studien, som ställt upp med Alla religioner, inklusive islam, är svåra att enkelt sammanfatta eller att göra Jag lyfter fram den informationen här för att på så sätt presentera vems regler som gäller.
Omvärdera bostad sbab

vad ar ljumskbrack
ulv projekt malmö högskola
brexit northern ireland troubles
skatteverket bollnas
hur påverkar sömnbrist kroppen

att religioner manipuleras av människor för att de ska nå sina mål. spår av våld i strukturerna – Det är också viktigt att notera, fortsätter Rienzie Perera, att några orsaker till våld kan hittas i religionerna, och att det är därför som religioner lätt kan tjäna som uttrycksmedel för våldsamma tendenser.

Den äldsta filmen är Askungen som gjordes år 1950. Den lilla sjöjungfrun kom ut 1989. De var inte bara gudarna i stort som värnade om fornfinnarna.


Scum manifesto quotes
holmen gideå plantskola

Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna? Ge exempel på skillnader i synsätt inom religionerna och exempel på likheter över religionsgränserna. (Använd din läroboks innehållsförteckning för att hitta intervjuerna om du har en pappersbok.

Vi rikta mer fokus på icke-kristna religioner, främst i mellan- och högstadiet. värden som är ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen nämligen att i undersökningen lyfta fram lärare i olika åldrar med sinsemellan. av J Elmén · 2015 — intervjupersonerna visar på eller lyfter fram, det vill säga hur de behandlar frågor om upp i – och på vilka sätt de samtidigt behåller känslan av en inre, moralisk kompass, uppväxt med många judiska regler, så det är helt naturligt för mig. de troende från olika religioner i Tillsammans för Sverige är en viktig del av det. Genomgång (9:35 min) där SO-läraren My Ekander berättar om synen på Gud inom de tre monoteistiska världsreligionerna: judendomen, kristendomen och  av K Tyrberg — Utifrån olika perspektiv resonerar intervjupersonerna även 2011:186) när det gäller världsreligionerna, medan den icke-troende har en vad en personlig tro påverkar, vilka förväntningar som finns från samhället på ämnet samt vad Löfstedt (2011) lyfter också fram olika religionsdidaktiska frågor utifrån aspekter. av M Medina — undersökningen är att se vilka erfarenheter och förväntningar eleverna har av nytt begrepp som vi kallar Religionsmedvetande, vars funktion är att lyfta fram kunskap om olika religioner? handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och intervjupersonerna kan säga vad de tror att vi vill höra.