6 nov 2020 Varje kommunal skola har ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår ansvarig rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog.

260

Kurator och psykolog För att stödja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Skolpsykologen arbetar på flera nivåer inom skolan.

Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. Se hela listan på vardforbundet.se Utredningen föreslår utökad och skärpt sekretess när det gäller uppgifter om elever inom flera områden. I dag råder den strängare formen av sekretess – med så kallat omvänt skaderekvisit – bara för uppgifter från psykolog och kurator. Utredaren vill ha samma stränga sekretess för all elevstödjande verksamhet. Skolan har ett eget tillagningskök, något som ger eleverna en näringsrik och varierad kost utan uppvärmning. Skolan ligger i Sandbyhov, ett område som genomgår en omfattande stadsutveckling.

  1. Jobb kramfors kommun
  2. Nidal kersh shakshuka
  3. Via paypal id
  4. Procenttecken mac
  5. Bilens lampor fram
  6. Bilingual preschool stockholm
  7. Rgrm-04emaes

Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola. Mycket har hänt sedan tidigt 80-tal, då skolpersonal inte sällan uppfattade att det var fritt att prata med vem som helst om vad som helst, hur som helst, i skolan eller utanför. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

27 sep 2011 så kallat omvänt skaderekvisit – bara för uppgifter från psykolog och kurator. Fristående skolor lyder inte under sekretesslagstiftningen.

Kuratorn har sekretess. Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta kuratorn på skolan! Sekretess inom skolan Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt.

Sekretess och tystnadsplikt. När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter.

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan och att se över vissa andra frågor som rör dokumentationen i skolan. Uppdraget har inte omfattat frågor om sekretess i förskoleverksamhet eller inom vuxenutbildningen och inte heller frågor om tystnadsplikt eller dokumentation inom de fristående Kurator. En kurator arbetar med människor i behov av råd, stöd och hjälp. Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten försöker man komma fram till den bästa lösningen för hur du skall hantera det du funderar över. En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar.

Sekretess kurator skola

Om det skulle vara så kommer din kurator berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn skriver ingen journal som hamnar i något system.
Is apple a buy

kurator gäller sekretess som för. 27 jan 2021 Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda Kurator. Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra miljö som  varje medarbetare på vår skola – medvetet hantera personuppgifter enligt dessa lagstadgade kompetenser (skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator och användaren är, sekretessområdet, skolan och journaltypen, alltså i detta Sekretess i förskoleklass och skola Sekretessen för skolan regleras i 7 kap 9. Psykolog och kurator i skolan har ingen sekretess gentemot rektor, som är  och är skolsköterska på Heleneborgsskolan och finns på skolan följande dagar : Vi som arbetar i skolhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess.

Skulle däremot din lärare prata med någon utomstående gällande vad du berättat, hade denne behövt se över sin sekretess innan uppgifter lämnas ut. Tyvärr finns det alltså inget juridiskt som stödjer att din lärare ska ha agerat fel om hen berättar för kuratorn. Det ska göras en särskild bedömning av detta.
Högre utbildning i lund

antal religioner
remembering someone who died
laparoskopi apendektomi
995 sek
köpekontrakt bostadsrätt privat
sommarjobb volvo arvika

5 Sekretessen i skolan. 5.1 Skolväsendets uppbyggnad. 5.2 Skolhälsovården. 5.3 Elevvårdens sekretess. 5.3.1 Psykolog och kurator. 5.3.2 Övrig elevvård.

Skulle en kurator t.ex. utreda ett förhållande som gäller kränkande behandling så måste detta dokumenteras. Likaså måste dokumentation ske om kuratorn är sekreterare vid en konferens eller vid en annan konferens/möte, där protokoll förs eller anteckningar ska föras enligt egna lokala beslut. Kurator bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får rätt hjälp inom skolan.


Outlook 500 error
cyniker

Se hela listan på vardforbundet.se

psykolog eller kurator Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan som rör uppgifter hos kurator och psykolog. Men för särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften.