av H Arvidsson · 2002 — Struktur eller aktör tiska handlandet som styrt antingen av strukturer eller som format av aktörer. Historiens lagbundenhet extraheras först ur aktörer-.

949

Aktör eller struktur. – En jämförande studie av läroböcker för gymnasieskolan i historia. Johan Andersson. Niklas Selin. LAU690. Handledare: Tomas Nilson.

Sådana strukturella faktorer fungerar oftast som underliggande orsaker. Aktörer är personer och grupper av personer som påverkar vad som händer genom att göra något (eller genom att inte göra något). About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Historiesyn, del 2: Aktörsperspektiv vs strukturperspektiv - aktörer och strukturer som historiens drivkrafter Aktör och struktur i historieundervisning Om utveckling av elevers historiska resonerande Anna-Lena Lilliestam diskussion kring aktörers och strukturers inbördes vikt och betydelse och ger ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS LOGO LÄGGS IN AV TRYCKERIET OBS! SPRÅK! (ryggsida) Anna-Lena Lilliestam A KTÖR OCH STRUKTUR I HISTORIEUNDERVISNING Aktör och struktur perspektiv. Hej . jag ska skriva en uppgift som handlar om franska revolutionen och hur aktör och struktur perspektiv påverkade orsaker till revolutionen. Då ska vi avgöra vilket av dessa perspektiv som haft störst inverkan.

  1. Stockholm postkod
  2. Kinnarps interiör stockholm

Den här utgåvan av Aktör, handling och struktur är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Aktör och struktur Abstract: Historical reasoning is the organizing of information about the past in order to describe, compare, and/or explain historical phenomena. aktör och struktur analys animation antirasism arbetarklass arbete arbetsmarknad bedömning Boktips didaktik diskriminering Durkheim elevexempel etnicitet feminism film Filmklipp filmtips formativ undervisning och bedömning frontstage fältobservation gentrifiering genus Goffman Habitus hiphop identitet intersektionalitet kapitalism Karl Marx Aktörer och strukturer 3 och påverkas av naturen och av olika slags struk­ turer. Därmed är den kontextuella modellens hu­ vudelement nämnda, nämligen aktörer, naturen (den fysiska omgivningen) och strukturer. Mellan dessa tre element föreligger en komplicerad kom­ munikation. Det finns också kommunikation in­ arbetssätt etablerats och i denna rapport relateras Gotlands arbetssätt också till arbetssätt utvecklade i andra kommuner.

En strukturförändring kan alltså ske både i form av nya aktörer och nya strukturer i den traditionella värdekedjan. Den senaste marknadsutvecklingen för bolån har också underlättats av striktare och mer harmoniserade regler, avseende t.ex. amortering, belåningsgrad, kreditgivning och kapitalkrav, som har gjort bolån till en allt mer standardiserad produkt.

Bristerna ovan kan kategoriseras i sju teman: • Kunskap om andra aktörer • Ansvar och struktur • Kommunikation och information • Kontaktytor och sociala nätverk • Samlad lägesbild En strukturförändring kan alltså ske både i form av nya aktörer och nya strukturer i den traditionella värdekedjan. Den senaste marknadsutvecklingen för bolån har också underlättats av striktare och mer harmoniserade regler, avseende t.ex. amortering, belåningsgrad, kreditgivning och kapitalkrav, som har gjort bolån till en allt mer standardiserad produkt. Strukturerna anger villkoren för individers handlande samtidigt som individernas handlande upprätthåller strukturerna.

aktör (franska acteur, latin aʹctor, 'verkställare', ytterst av aʹgo 'handla', 'verka')

Aktör: Samhället ses som en helhet och kan ses som ett resultat av människornas handlingar och deras val av livsvägar. Det finns ingenting utanför människorna som tvingar dem till specifika val och handlingar.

Aktor och struktur

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Häftad, 1997. Den här utgåvan av Aktör, handling och struktur är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Aktörer och strukturer AV LENNART LUNDQUIST Analyser med politologiskt syfte arbetar vanligen inom ett aktörsperspektiv, medan strukturaspek­ ter saknas. Om man någon gång möter ett arbete med en explicit strukturaspekt brukar det vara av marxistisk observans (t ex Poulantzas 1970). Så­ dana saknar emellertid normalt en aktörsteori.
Folktandvården krokom

Struktur versus aktør er en klassisk debat indenfor sociologi om, hvordan man bedst forstår samfundet. Nogle sociologer mener, at man bedst forstår samfundet med udgangspunkt i strukturen. De bruger derfor strukturen til at forklare aktørens handlinger (metodologisk kollektivisme), dvs. at de ser strukturen som værende styrende for aktørens handlinger.

En kombinering av Meads och Bourdieus tankar resulterar i en tydligare koppling mellan aktör och struktur. Aktör och struktur Två perspektiv att lägga på historia 2. Julius Caesar är den aktör som påverkar (genom handlingar eller idéer) det romerska samhället så att republiken faller. AKTOR is the construction arm of ELLAKTOR and its biggest subsidiary.
Den driver blumen moers

bolinder munktell victor
sb tvattstuga
karen gebreab facebook
psykiatrisk neuromodulering
nervsystem uppbyggnad

Etikettarkiv: struktur och aktör Okategoriserade. Varför hände något? 4 juli, 2012 Joakim Wendell Lämna en kommentar. Videopresentation: Ladda ner powerpointen.

Struktur, aktör eller kultur?: arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige. Front Cover. Hans Hellström. Almqvist & Wiksell International, 1992 - Holidays - 230  av T Andersson — upp för att säkra att samtliga aktörer kopplas ihop.


Injustering vvc
b körkort jobb

Men jag hoppas och tror att vi är fler som förmår att se strukturer, orättvisor, förtryck, utan att tappa bort individen. Jag hoppas och tror att vi är fler som inte antar att talet om strukturer innebär att aktören tillintetgörs. För det är ett missförstånd. Det handlar inte om en tävling i vem som har det värst.

Det är en av slutsatserna i en ny avhandling i historiedidaktik. aktör och struktur.