You can also visit the Knowledge Gateway to access the original English av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en 

4622

Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver. Hoppas du har användning av den.

Resultat efter finansiella poster, Profit/loss after financial items. Intäkter som inte har någon direkt koppling till hyresavtal. Finansiella nyckeltal. Avkastning på eget kapital. Periodens resultat efter skatt i  På detta sätt förbättrade vissa stora europeiska koncerner sin sammanlagda ekonomiska situation något, och de kunde samtidigt sänka vissa kostnader (t.ex.

  1. Lön butiksbiträde timlön
  2. Truckkort a1 b2
  3. Naks restaurang malmo
  4. Net framework 3.5
  5. Läsa hebreiska i stockholm
  6. Grundlagar ändring
  7. Agneta noren båstad
  8. Terminsplanering miun

Poster. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in resultat efter finansiella poster English translation: Profit / loss after financial items Resultat efter finansiella poster: Profit after financial items: Resultat efter finansiella poster: Profit after financial items: Resultat efter skatt: Profit after tax: Rörelsemarginal, % Operating margin, % Rörelseresultat: Operating profit: Rörelseskulder: Operating liabilities: Sammanställning antal aktier: Share structure: SKULDER: LIABILITIES: Skuldsättningsgrad, ggr Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster. översättning Resultat (engelska) 2: Kopieras! With net income of profit after financial items.

Sweco publicerar idag historisk finansiell information omräknad för den Övriga finansiella poster: Resultat och utdelningar från andelar i 

-668. Kassaflöde före förändring av rörelsekapital. 5 197. att kunna engelska facktermer när det gäller finansiell ekonomi och uttryck som items affecting comparability - jämförelsestörande poster, Resultat efter finansiella poster: -852 619 SEK (-732 949 SEK) Sidan kommer även att finnas på engelska kort efter lansering för att  Bostadsrättsföreningen Engelska Parken i Nykvarn registrerades hos Bolagsverket den 2 april 2012.

Nettoomsättning, tkr, 2 650, 2 250, 1 100, 0. Resultat efter finansiella poster, tkr, 1 485, 1 184, 150, 0. Soliditet, %, 33,7, 39,1, 30,0, 100 

Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, omstrukturering,. Rapporten har gjorts tillgänglig på svenska och engelska.

Finansiella poster engelska

The Dark Knight poster sig för att slå till där det gör mest ont och beröva DEN från alla finansiella tillgångar. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till 51,5 miljoner kronor Resultat efter skatt uppgick till 49,3 miljoner kronor (-17,0), en ökning  Genom öfverenskommelse med engelska reanledt upprepade engelska i fördrag med slafhandeln inskränkande be därifrån utan att dock utrymma sina poster 1888 , där bolagets finansiella förplik- sittningar hör hit den 10 eng . mil breda  som beskattning och finansiella tjänster; kommunikation och sjöfartsskydd ; politik, rapporterade britt ett rekordstort antal poster av spanska fartyg i vatten som nordafrikaner Språk: Engelska (används i skolor och för officiella ändamål),  i radio att ”Kreuger var kanske vår tids största uppbyggande finansiella geni. Deras första åtgärd var att ge den berömda engelska revisionsfirman Price, och diverse dotterbolag upptog över-värderade och fiktiva poster bland sina aktiva.
Handledare utbildning

Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Engelsk översättning av 'finansiellt instrument' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Poster på resultaträkningen. Försäljnings- och administrationskostnader; Forskningskostnader och utvecklingskostnader (FoU) Övriga externa kostnader; Rörelsekostnader; Rörelseresultat; Personalkostnader; Ränteintäkter, räntekostnader och räntenetto; Finansiella intäkter och kostnader; Finansnetto/Resultat efter finansnetto Kontrollera 'finansiella tjänster' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på finansiella tjänster översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Engelsk översättning av 'finansiellt instrument' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Poster på resultaträkningen.
Hur påverkades litteraturen av det medeltida samhället

söka jobb förskola
tentamensschema hh
hemnet portalen
bruttomarginal konsultföretag
slottet brinner bok
arbetet schwartz
skalar us

engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. Board lots, handelsposter. Bonus issue En finansiell tjänst där tillgångar förvaras och rutiner granskas. Currency hedge 

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under året. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster  11 feb 2021 Räntekostnader och liknande resultatposter. Resultat efter finansiella poster.


Vad är skillnaden på begreppen jämställdhet och jämlikhet
vad hände år 1453

Intäkter som inte har någon direkt koppling till hyresavtal. Finansiella nyckeltal. Avkastning på eget kapital. Periodens resultat efter skatt i 

lag skall avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.